Regulamin wysyłki kwiatów

REGULAMIN wysyłki kwiatów

 

0.

Kochani Klienci, ze względu na stan wyjątkowy, w którym się znaleźliśmy, nasza kwiaciarnia musi dostosować sie do nowych warunków. Czasami nie wszystkie w danej chwili kwiaty są dostępne dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość. BĘDZIEMY BARDZO SIĘ STARAĆ ABY WYBRANY PRZEZ WAS BUKIET WYGLĄDAŁ JAK NA ZDJĘCIU ALE CZASAMI PO PROSTU NIE DA SIĘ KUPIĆ KONKRETNYCH GATUNKÓW. Mimo, że będziemy mieli utrudniony dostęp do niektórych kwiatów to obiecujemy, że Wasz bukiet będzie jak najbardziej zbliżony wyglądem do tego na wybranym zdjęciu, będzie sie zgadzał cenowo oraz to, że będzie to najpięknieszy bukiet, który uda nam się ułożyć:) Nasz priorytet to świeżę kwiaty ułożone w piękny bukiet :)

 

1. Wysyłki będą realizowane po uprzednim całościowym opłaceniu,

 

2. Gdy wysyłka kwiatowa ma się odbyć w tym samym dniu, co składane zamówienie, a płatność jest dokonywana bezpośrednio na nasze konto lub przekazem pocztowym należy przesłać e-mailem (zamowienia@hanah.pl) potwierdzenie przelewu, co najmniej na dwie godziny przed realizacją zamówienia,

 

3. Klient musi dokładnie wypełnić PRAWIDŁOWY adres odbiorcy oraz następujące dane:imię i nazwisko odbiorcy, data i czas dostarczenia (przedział dwugodzinny), nr tel odbiorcy, treść bileciku, jeśli taki chce dołączyć oraz zastanowić się również, co zrobić gdy odbiorcy nie będzie w tym czasie pod wskazanym adresem
a. zostawić zamówiony towar domownikom/współpracownikom/w recepcji
b. zostawić zamówiony towar u najbliższych sąsiadów
c. zostawić zamówiony towar pod drzwiami

d. zostawić adres kwiaciarni z wiadomością o czekającej tam niespodziance

 

4. Jeżeli w wyznaczonym przez Państwa czasie, Odbiorcy nie będzie pod wskazanym adresem kurier postąpi zgodnie z wybraną opcją z pkt 3, jeżeli nadawca nie zaznaczy żadnej opcji kurier pozostawi odbioracy wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce i adresie kwiaciarni realizującej zamówienie. Jeżeli w terminie trzech dni roboczych Odbiorca nie skontaktuję się z kwiaciarnią przesyłka zostanie anulowana,

 

5. W przypadku, gdy Odbirocy nie będzie, a Nadawca nie zaznaczył żadnej z opcji - doręczyciel będzie postępował zgodnie z pkt 3 podpkt (e). Jeżeli Nadawca przesyłki będzie chciał przesłać bukiet ponownie kolejnego dnia musi powtórnie opłacić koszty doręczenie (koszt ten uzgadniany jest indywidulanie przez tel. lub e-mail),

 

6. Zamówienie składane osobiście lub telefonicznie/e-mailem są wiążące. Zmiany lub anulowanie zamówienia mogą być dokonywane osobiście lub telefonicznie, nie później niż na trzy godziny przed terminem dostarczenia przesyłki do Odbiorcy,

 

7. Kwiaciarnia HanaH nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały opóźnione lub nie dostarczone z powodu podania błędnych danych przez Nadawcę,

 

8. Zamówienia w dni powszednie i sobotę są realizowane w godzinach 8:00 – 20:00, a w niedzielę od 10:00 do 18:00. W dni specjalne takie jak Dzień Babci/Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mamy wybrane przez klienta godziny dostawy są godzinami orientacyjnymi.

 

9. Zamówienia specjalne realizowane przed lub po godzinach realizacji są objęte dodatkową opłatą, w wysokości +100% do podstawowej ceny dowozu,

 

10. Wszystkie artykuły z działu POZOSTAŁE, czyli: Biżuteria, Słodkości, Maskotki, Wazony, Dodatki - wysyłamy JEDYNIE Z KWIATAMI - nie można kupić ich osobno,

 

11. Nie realizujemy zamówień w święta państwowe i kościelne,

 

12. Zasady zamienności produktu - ze względu na sezonowość kwiatów oraz dodatków, bądź konieczność dostarczenia ich na czas, kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do zastąpienia danych kwiatów/dodatków innymi, ale zapewnia tym samym iż całość zachowa wygląd najbardziej zbliżony do pokazanego na zdjęciu,

 

13. Reklamacje – Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa zamówienie zostało wykonane terminowo i profesjonalnie, dlatego zawsze kiedy pojawi się problem zrobimy wszystko, aby go naprawić. Każda reklamacja jest traktowana indywidualnie i zawsze jest przez nas dokładnie rozpatrzona. Po wyjaśnieniu problemu, przedstawimy Państwu odpowiednią propozycję rekompensaty. Walutą zamówienia są PLN, w walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty. Reklamację prosimy składać w ciągu 24 godzin na numer : 789 23 716 lub na e-mail: informacje@hanah.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji - do 48 godzin.

 

14. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia kwiaciarnia HanaH poinformuje o tym klienta (telefonicznie lub e-mailem) oraz w ciągu 7 dni zwróci klientowi pełną wartość zamówienia.

 

15. Przy wyborze przez Nadawcę/Klienta formy płatności poprzez przelew bankowy bądź przekazem pocztowym realizacja przesyłki kwiatowej dokonywana jest po zaksięgowaniu na koncie bankowym przez HanaH wpłaty lub realizowana jest po przesłaniu drogą mailową (zamowienia@hanah.pl) potwierdzenia jej dokonania.

 

16. Dane osobowe Klienta oraz Odbiorcy przetwarzane są w celach prowadzenia działalności handlowo-usługowej przez HanaH Maciej Połoński  zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833). Mają Państwo prawo do wglądu do danych oraz do ich poprawienia lub usunięcia.

 

17.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay/ przelewy24

 

18. Opisy i zdjęcia produktów są własnością HanaH Hanna Targońska wraz z całą oprawą graficzną strony internetowej, jak i wszystkich związanych z nią materiałów podlegają całkowitej ochronie prawnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

19. Koszty dostawy kwiatów są naliczone odzielnie i są uzależnione od odległości do odbioracy. Na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) wynosi od 15zł do 39zł. Dowozy poza trójmiasto są naliczane indywidualnie, w tym celu prosimy o telefon na numer 789 213 716.

 

20.Zwrot towaru przez konsumenta

7.1. HanaH Maciej Połośki wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego przez konsumenta towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz 827).

7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania lub dostarczenia rzeczy. W takim przypadku należy wypełnić formularz zwrotu produktu, który jest jednocześnie oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7.3. W powyższym przypadku zakupiony towar należy przesłać na adres: HanaH Maciej Połoński, ul. Nowatorów 23, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem "HanaH - zwrot". Stan zwracanego towaru powinien pozwalać na jego dalszą odsprzedaż. Klient ponosi koszt odesłania towaru.

7.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (np. sprawdzenie co znajduje się w opakowaniu). Sklep ma prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty uszczuploną wartość odesłanego towaru.

7.5. Po otrzymaniu towaru i spełnieniu warunków do prawidłowego zwrotu HanaH Maciej Połoński zwróci Klientowi kwotę zakupu za pośrednictwem kanału płatności jaki był wykorzystany przez Klienta.

7.6. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep objęte są gwarancją producenta.

7.7. Klient jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu wykryte wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu. Zgłoszone wady produktu lub jego uszkodzenia przyjmowane są w postaci pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W celu rozpatrzenia reklamacji Sklep może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres - na koszt Sklepu - reklamowanego produktu. HanaH Maciej Połoński ma 14 dni roboczych na odpowiedź na pisemną reklamację. Sprzedający odpowiada kupującemu na zgłoszoną reklamację na adres e-mail spod którego otrzymał reklamację lub/i na adres wysyłki towaru i/lub telefonicznie. W przypadku uznania reklamacji Sklep skontaktuje się z Klientem, żeby ustalić sposób odbioru reklamowanego produktu.

7.8. HanaH Maciej Połoński odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

7.9. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:

- o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

7.10. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pracownika sklepu internetowego.

7.11. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

7.12. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 4, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl